Orient Bambino FER2400LD0

3.700.000

  • Mã:                   FER2400LD0
  • Dòng:               Bambino Gen 3
  • Màu sắc:          Xanh – Trắng
  • Chống nước:    50M
  • Đường kính:     40.5 mm
  • Độ dày mặt:      11.4 mm