Orient GMT SDJ02002B0

13.100.000 4.800.000

  • Mã sản phẩm:              SDJ02002B0
  • Dòng đồng hồ :            GMT
  • Chất liệu mặt kính:       Sapphire Crystal
  • Bộ máy:                        Cơ
  • Độ Chống nước:          165 feet
  • Size mặt:                      40.5 mm
  • Độ dày mặt:                 12 mm
Danh mục: